Zmanim for 10 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:52AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 06:07AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:20AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:24AM
Hanetz Hachama 07:19AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:04AM
Tefila (GR"O) 10:28AM
Chatzot (GR"O) 12:03PM
Chatzot (M"A) 12:03PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:27PM
Mincha Gedola (M"A) 12:33PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:49PM
Mincha K'tana (M"A) 03:31PM
Plag Hamincha (GR"O) 03:48PM
Plag Hamincha (M"A) 04:45PM
Shkiat Hachama 04:48PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:18PM
7.08° below horizon 05:25PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:27PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:34PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:00PM
Sha'a Zmanit 47 min