Zmanim for 31 January 2018, New York, NY
Alot Hashachar (16.1° below horizon) 05:43AM
Alot Hashachar (72 minutes before sunrise) 05:54AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:10AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:14AM
Hanetz Hachama 07:06AM
Kriat Shema (M"A) 09:01AM
Kriat Shema (GR"O) 09:37AM
Tefila (M"A) 10:04AM
Tefila (GR"O) 10:28AM
Chatzot (GR"O) 12:09PM
Chatzot (M"A) 12:09PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:34PM
Mincha Gedola (M"A) 12:40PM
Mincha K'tana (GR"O) 03:06PM
Mincha K'tana (M"A) 03:48PM
Plag Hamincha (GR"O) 04:09PM
Plag Hamincha (M"A) 05:06PM
Shkiat Hachama 05:13PM
Tzait Hakochavim (5.95° below horizon) 05:41PM
7.08° below horizon 05:48PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:50PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:57PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:25PM
Sha'a Zmanit 50 min