Zmanim for 16 January 2018, New York, NY
Alot HaShachar (16.1° below horizon) 05:51AM
Alot HaShachar (72 minutes before sunrise) 06:05AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:19AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:24AM
HaNetz HaChama 07:17AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:06PM
Chatzot (M"A) 12:06PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:30PM
Mincha Gedola (M"A) 12:36PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:54PM
Mincha K'tana (M"A) 03:36PM
Plag HaMincha (GR"O) 03:54PM
Plag HaMincha (M"A) 04:51PM
Shkiat HaChama 04:55PM
Tzait HaChochavim (5.95° below horizon) 05:25PM
7.08° below horizon 05:31PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:33PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:40PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:07PM
Sha'a Zmanit 48 min