Zmanim for 18 January 2018, New York, NY
Alot HaShachar (16.1° below horizon) 05:50AM
Alot HaShachar (72 minutes before sunrise) 06:04AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:18AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:22AM
HaNetz HaChama 07:16AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:06PM
Chatzot (M"A) 12:06PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:30PM
Mincha Gedola (M"A) 12:36PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:55PM
Mincha K'tana (M"A) 03:37PM
Plag HaMincha (GR"O) 03:56PM
Plag HaMincha (M"A) 04:53PM
Shkiat HaChama 04:57PM
Tzait HaChochavim (5.95° below horizon) 05:27PM
7.08° below horizon 05:33PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:35PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:42PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:09PM
Sha'a Zmanit 48 min