Zmanim for 22 January 2018, New York, NY
Alot HaShachar (16.1° below horizon) 05:49AM
Alot HaShachar (72 minutes before sunrise) 06:02AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:17AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:21AM
HaNetz HaChama 07:14AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:06AM
Tefila (GR"O) 10:30AM
Chatzot (GR"O) 12:08PM
Chatzot (M"A) 12:08PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:32PM
Mincha Gedola (M"A) 12:38PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:59PM
Mincha K'tana (M"A) 03:41PM
Plag HaMincha (GR"O) 04:00PM
Plag HaMincha (M"A) 04:57PM
Shkiat HaChama 05:02PM
Tzait HaChochavim (5.95° below horizon) 05:31PM
7.08° below horizon 05:37PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:40PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:47PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:14PM
Sha'a Zmanit 49 min