Zmanim for 25 January 2018, New York, NY
Alot HaShachar (16.1° below horizon) 05:47AM
Alot HaShachar (72 minutes before sunrise) 06:00AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:15AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:19AM
HaNetz HaChama 07:12AM
Kriat Shema (M"A) 09:04AM
Kriat Shema (GR"O) 09:40AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:08PM
Chatzot (M"A) 12:08PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:33PM
Mincha Gedola (M"A) 12:39PM
Mincha K'tana (GR"O) 03:01PM
Mincha K'tana (M"A) 03:43PM
Plag HaMincha (GR"O) 04:03PM
Plag HaMincha (M"A) 05:00PM
Shkiat HaChama 05:05PM
Tzait HaChochavim (5.95° below horizon) 05:34PM
7.08° below horizon 05:41PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:43PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:50PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 06:17PM
Sha'a Zmanit 49 min