Zmanim for 9 January 2018, New York, NY
Alot HaShachar (16.1° below horizon) 05:53AM
Alot HaShachar (72 minutes before sunrise) 06:08AM
Earliest Tallit (11° below horizon) 06:21AM
Earliest Tallit (10.2° below horizon) 06:25AM
HaNetz HaChama 07:20AM
Kriat Shema (M"A) 09:05AM
Kriat Shema (GR"O) 09:41AM
Tefila (M"A) 10:05AM
Tefila (GR"O) 10:29AM
Chatzot (GR"O) 12:03PM
Chatzot (M"A) 12:03PM
Mincha Gedola (GR"O) 12:27PM
Mincha Gedola (M"A) 12:33PM
Mincha K'tana (GR"O) 02:48PM
Mincha K'tana (M"A) 03:30PM
Plag HaMincha (GR"O) 03:47PM
Plag HaMincha (M"A) 04:44PM
Shkiat HaChama 04:47PM
Tzait HaChochavim (5.95° below horizon) 05:17PM
7.08° below horizon 05:24PM
3 Medium Stars (7.5° below horizon) 05:26PM
3 Small Stars (8.75° below horizon) 05:33PM
Rabbeinu Tam (sunset + 72 minutes) 05:59PM
Sha'a Zmanit 47 min