זמנים פֿאַר 15 יאַנואַר 2018, New York, NY
05:52 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:06 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:20 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:25 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:18 פֿ״מ נץ החמה
09:06 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:42 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
10:06 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:30 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:06 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:06 נ״מ חצות (מ״א)
12:30 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:36 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:54 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:36 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:54 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:51 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:54 נ״מ שקיעת החמה
05:23 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:30 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:32 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:39 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:06 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג