זמנים פֿאַר 2 יאַנואַר 2018, New York, NY
05:53 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:08 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:21 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:26 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:20 פֿ״מ נץ החמה
09:04 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:40 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
10:03 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:27 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:00 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:00 נ״מ חצות (מ״א)
12:23 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:29 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:44 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:26 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
03:42 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:39 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
04:41 נ״מ שקיעת החמה
05:11 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:18 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:20 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:27 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:53 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג