זמנים פֿאַר 2 מאַרץ 2018, New York, NY
05:06 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:15 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:33 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:37 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:27 פֿ״מ נץ החמה
08:41 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:17 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:50 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:14 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:07 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:07 נ״מ חצות (מ״א)
12:35 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:41 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:26 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:08 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:37 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:34 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:48 נ״מ שקיעת החמה
06:15 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:21 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:24 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:30 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:00 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג