זמנים פֿאַר 21 מאַרץ 2018, New York, NY
04:36 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
04:45 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
05:03 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:07 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:57 פֿ״מ נץ החמה
08:24 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:00 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
09:37 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:01 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:03 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:03 נ״מ חצות (מ״א)
12:33 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:39 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
03:36 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
04:18 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:52 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
05:49 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
06:09 נ״מ שקיעת החמה
06:36 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:42 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:44 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:51 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
07:21 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג