זמנים פֿאַר 22 יאַנואַר 2018, New York, NY
05:49 פֿ״מ עלות השחר (16.1 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:02 פֿ״מ עלות השחר (72 מינ' פֿאַר זונאױפֿגאַנג)
06:17 פֿ״מ פֿריסטער טלית (11 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
06:21 פֿ״מ פֿריסטער טלית (10.2 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
07:14 פֿ״מ נץ החמה
09:05 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (מ״א)
09:41 פֿ״מ סוף זמן קריאַת־שמע (גר״אָ)
10:06 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (מ״א)
10:30 פֿ״מ סוף זמן תּפֿילת שחרית (גר״אָ)
12:08 נ״מ חצות (גר״אָ)
12:08 נ״מ חצות (מ״א)
12:32 נ״מ מינחה גדולה (גר״אָ)
12:38 נ״מ מינחה גדולה (מ״א)
02:59 נ״מ מינחה קטנה (גר״אָ)
03:41 נ״מ מינחה קטנה (מ״א)
04:00 נ״מ פּלג המינחה (גר״אָ)
04:57 נ״מ פּלג המינחה (מ״א)
05:02 נ״מ שקיעת החמה
05:31 נ״מ צאת הכּוכבֿים (5.95 גראַד אונטערן האָריזאָנט)
05:37 נ״מ 7.08 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:40 נ״מ 7.5 גראַד אונטערן האָריזאָנט
05:47 נ״מ 8.75 גראַד אונטערן האָריזאָנט
06:14 נ״מ 72 מינ' נאָך זונפֿאַרגאַנג